เปรียบเทียบบัตร ATM ออมสิน พร้อมดูว่าบัตร ATM ออมสินกดตู้ไหนได้บ้าง (ล่าสุด)

แนะนำบัตร atm ออมสิน visa สมัครง่ายใช้ได้กับทุกตู้ ATM 2565, 2022

บัตร atm ออมสิน หรือบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นบัตร atm ออมสิน visa สำหรับผู้มีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ธนาคารออมสินยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีให้กับผู้สมัคร ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่ทำการสมัคร โดยจะเพิ่มความสะดวก สบายและได้รับความรวดเร็วมากกว่าเดิม กับการทำธุรกรรมการเงินต่างจากบัตร atm ออมสิน visa ในการเบิกถอนเงิน โอน จ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้ทั่วทุกมุมโลกโดยใช้เงินจากบัญชีเงินฝาก และหากบัตรหายยังสามารถที่จะถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรได้อีกด้วย

การทำบัตร atm ออมสิน และสิทิประโยชน์ต่างๆที่จะได้จากการสมัครบัตร 2565, 2022

สิทธิประโยชน์ต่างๆจากบัตร atm ออมสิน

 • บัตร atm ออมสิน visa ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวันถึง 100,000 บาท ณ 
 • สามารถจะถอนเงิน โอนเงินภายในธนาคารออมสิน หรือต่างธนาคารได้สูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการถอนเงิน ที่ตู้ ATM ธนาคารออมสิน และทุกเครื่องได้ทั่วโลก
 • บัตร atm ออมสิน สามารถจะโอนต่อวัน 100,000 บาท สำหรับการโอนระหว่างธนาคาร 
 • สามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บัตรฝากเงินสดเข้าบัญชีได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝากได้ตลอด 24  ชั่วโมง
 • สามารถจะใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่ตู้ ATM ธนาคารออมสิน หรือหรือตู้ ATM ธนาคารของผู้รับโอนได้
 • บัตรเอทีเอ็ม ออมสินสามารถจะเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ซื้อสลากออมสินพิเศษ และสามารถจะเปลี่ยนรหัส ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน

บัตร atm ออมสินกดตู้ไหนได้บ้าง

สำหรับบัตร atm ออมสิน สามารถจะใช้ทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสิน รวมการที่ตู้ ATM ของธนาคารทั่วไป โดยบัตรเอทีเอ็ม ออมสินกดตู้ต่างธนาคารแต่อาจจะจำกัดจำนวนครั้งในการสูงสุด 3 ครั้ง เมื่อเกินจากนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร รวมถึงแม้กระทั่งการเช็คยอดเงินในบัญชีก็จะนับรวมเป็น 1 ครั้งด้วย โดยบัตรเช่นนี้สามารถใช้ได้เหมือนบัตรเอทีเอ็มกรุงเทพเลย

บัตร atm ออมสิน หรือบัตร atm ออมสิน visa ที่มีให้สมัครอะไรบ้าง

 • บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ เป็นบัตร atm ออมสิน visa ที่มีคำว่า VISA เหมือนกับสินเชื่อบัตรเครดิต
 • บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท ไลฟ์ เป็นบัตรเอทีเอ็มออมสิน ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง 500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสูงสุดถึง 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยให้ความคุ้มครองได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์ เป็นบัตร atm ออมสิน visa ที่ให้เงินชดเชยรายได้ วันละ 500 บาทสูงสุดได้ถึง 7 วัน และคุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง 100,000 บาท และไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับโรงพยาบาลในโครงการสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุ เหมาะกับผู้สมัครที่มีอายุครบ  15  ปีบริบูรณ์แต่จะต้องไม่เกิน  75  ปีบริบูรณ์
 • บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ เป็นบัตร atm ออมสิน ที่มอบความอุ่นใจ ในทุกวันของชีวิตคุณด้วยความคุ้มครองมากมาย
 • บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค เป็นบัตรที่จะได้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้สมัครซึ่งเหมาะกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป