ทิพยประกันภัยดีไหม? พร้อมขั้นตอนเช็คสิทธิ์ทิพยประกันภัยให้ผ่านง่ายๆ ได้จริง

เช็คประกันทิพยประกันภัยราคาเท่าไร และประกันรถยนต์ทิพยประกันภัยดีไหม

ทิพยประกันภัยดีไหม โดยปกติเช็คประกันทิพยประกันภัย จะดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเกือบทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, การประกันภัยรถยนต์, การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ประกันภัยทิพยประกันภัยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือประสบเหตุอยู่นอกสถานที่ ด้วยความตั้งใจเน้นเรื่องงานด้านบริการจึงทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ

ทิพยประกันภัยดีไหม และมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์อะไรให้บริการบ้าง 2565

ทิพยประกันภัยดีไหม กับทิพยประกันภัยชั้น 1 ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 บาท

 • ทิพยประกันภัยดีไหมคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
 • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากประกันชั้น 1 ทิพยประกันภัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • คุ้มครองรถยนต์กรณีสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • เช็คสิทธิ์ทิพยประกันภัยความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

ทิพยประกันภัยดีไหม กับ ประกันชั้น 2 ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 บาท

 • ทิพยประกันภัยดีไหมคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
 • ทิพยประกันภัยให้คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์จากประกันชั้น 2
 • เช็คสิทธิ์ทิพยประกันภัยความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

ทิพยประกันภัยดีไหม เช็คสิทธิ์ทิพยประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท

 • ทิพยประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
 • ให้ความคุ้มครองและความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • เช็คประกันทิพยประกันภัยกับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายในสัญญา การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

ทิพยประกันภัยดีไหม เช็คสิทธิ์ทิพยประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ราคาเริ่มต้นที่ 4,444 บาท

 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ทิพยประกันภัยดีไหม กับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกได้เท่านั้น
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายในสัญญา การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่กับประกันภัยทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัยดีไหม กับตัวแทนทิพยประกันภัย

มักจะมีคำถามว่าทิพยประกันภัยดีไหม การเคลมประกันรถยนต์กับทิพยประกันภัย มีวิธีการเคลมให้เลือกตามแบบที่ชอบได้โดยไม่ยาก และไม่ทำให้เสียเวลารอสำหรับเจ้าหน้าที่ Survey และลูกค้าสามารถจะเคลมได้ด้วยตนเองได้แบบง่ายผ่านแอปพลิเคชัน TIP Flash Claim หรือหากต้องการให้เจ้าหน้าที่ดูแล จะมีทีมสำรวจภัย TIP SMART ASSIST เมื่อได้รับแจ้งเหตุเข้ามา จะไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 นาที พร้อมกับการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ขับขี่และคู่กรณี และมีทิพยประกันภัยอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพให้เลือกใช้บริการมากมายได้ทั่วประเทศ