ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ล่าสุด ทั้งชิมช้อปใช้เฟส 1-4 ประจำปี 2021

นโยบายชิมช้อปใช้ กับโครงการชิมช้อปใช้เฟส 1,2,3ต่างๆ ล่าสุด 2564, 2021

โครงการชิมช้อปใช้คือ มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ โดยจุดประสงค์หลักของนโยบายชิมช้อปใช้คือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์หรือที่เรียกว่า g-Wallet หรือแอพเป๋าตังก์ที่ในปัจจุบันนี้ทุกคนจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี

แนะนำนโยบายชิมช้อปใช้ต่างๆ กับการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2564, 2021

การลงทะเบียนชิมช้อปใช้ กับชิมช้อปใช้เฟส 1

สำหรับประชาชนที่สามารถจะลงทะเบียนชิมช้อปใช้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ทำการลงทะเบียนรับสิทธิ
  • จะต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองและมีสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และเบอร์มือถือที่จะต้องทำการลงทะเบียนกับแอพเป๋าตังก์เพื่อรับสิทธิ์ตามนโยบายชิมช้อปใช้

เมื่อมีการลงทะเบียนแล้วจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วภายใน 3 วันทำการ และในเฟสแรกจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท เข้าในบัญชี G-Wallet นไปใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล และไม่สามารถจะถอนออกมาเป็นเงินสดได้

นโยบายชิมช้อปใช้ กับชิมช้อปใช้เฟส 2 

ชิมช้อปใช้เฟส 2 นี้ยังคงเป็นการให้เงิน 1,000 บาท เหมือนกันกับชิมช้อปใช้ เฟสแรกแต่จะทำการเติมเข้ากระเป๋าในช่องที่ 2 ของแอพเป๋าตังก์ และจะได้รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมีการใช้จ่ายไปเป็นวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทและตั้งแต่ 30,000 – 50,000 บาท จะได้เครดิตเงินคืนสูงถึง 20% ถือว่าเป็นนโยบายชิมช้อปใช้ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับประชาชนที่ถือว่ามีรายได้พอสมควร

ชิมช้อปใช้เฟส 2 นี้ยังต้องให้มีการลงทะเบียนเหมือนครั้งแรก ผ่านเว็บไซต์ชิมช้อปใช้ สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ และเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องใช้ภายใน 14 วัน หากเกินจากนี้จะถูกตัดสิทธิ์ และอาจจะไม่ได้ร่วมโครงการอื่นๆได้

นโยบายชิมช้อปใช้ กับชิมช้อปใช้เฟส 3 

สำหรับโครงการ ชิมช้อปใช้เฟส 3 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนชิมช้อปใช้กันอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้จะไม่มีการแจกเงิน 1,000 บาท แต่ยังคงเป็นการได้รับเครดิตเงินคืน กรณีใช้เงินในกระเป๋าช่องที่ 2 ได้ตามวงเงินตามเงื่อนไขเช่นเดิม

  • โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายเงินไม่เกิน 30,000 บาท ได้เงินคืน 15% สูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท
  • โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,001- 50,000 บาท ได้เงินคืน 20% สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

สำหรับการลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟสนี้ ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้ทำการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ที่หน้าเว็บไซต์เช่นเดิม ในส่วนบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และสามารถจะใช้จ่ายเงินได้ในทุกๆจังหวัด รวมทั้งจังหวัดเดียวกับที่พักอาศัย หรือที่บ้านเกิดได้เลย