iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ดาวน์โหลดเกียรติบัติผู้เข้าร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=438951 Thu, 25 Oct 2018 11:28:15 +0700 EDUCA 2018 ( 17 - 19 ต.ค. 61) http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=438190 Fri, 31 Aug 2018 16:32:03 +0700 ประกาศผล การประกวดเขียนเรียงความ "คุณครูที่รัก" รุ่นที่ 3 (ครูเพื่อศิษย์) http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42350663 Thu, 30 Aug 2018 16:53:26 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม Workshop Growth Mindset วันที่ 1 ก.ย. 61 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42350384 Thu, 30 Aug 2018 16:52:58 +0700 รับสมัคร Workshop Growth Mindset วันที่ 1 ก.ย. 61 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42350383 Mon, 20 Aug 2018 09:14:32 +0700 คุณครูใจเกิน100เกษียณแล้ว ยังสอนหนังสือเด็กฟรี http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=437973 Thu, 16 Aug 2018 13:31:54 +0700 งานสัมมนาวิชาการ "ผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก" http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42349122 Tue, 17 Jul 2018 14:03:54 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม Workshop "ครูสอนคิด" วันที่ 4 สิงหาคม 2561 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42349572 Mon, 16 Jul 2018 15:34:50 +0700 18 ห้องสมุดที่หนอนหนังสือควรไปครั้งหนึ่งในชีวิต http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=437337 Thu, 05 Jul 2018 17:44:26 +0700 รับสมัครคุณครูเข้าร่วม Workshop "ครูสอนคิด" ในวัน เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42349208 Mon, 02 Jul 2018 09:39:01 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม Workshop "ทักษะการพัฒนา (Executive Function) วันที่ 14 ก.ค. 61 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42348986 Thu, 21 Jun 2018 15:32:12 +0700 ลงทะเบียน สมัคร Workshop "ทักษะการพัฒนา (Executive Function) ฯ วันที่ 14 ก.ค. 61 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42348880 Fri, 15 Jun 2018 14:26:24 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ รอบ 2 (ผู้บริหารและคุณครูทั่วไป) http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42348782 Mon, 11 Jun 2018 15:28:03 +0700 รับสมัครครูไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ "ผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก" http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42345484 Thu, 07 Jun 2018 14:41:57 +0700 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "ครูสอนคิด" วันที่ 2 ธันวาคม 2560 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42340077 Thu, 07 Jun 2018 10:57:50 +0700 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "Growth Mindset" วันที่ 3 มีนาคม 2561 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42344935 Thu, 07 Jun 2018 10:57:33 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม Workshop "ทักษะการพัฒนา (Executive Function)" วันที่ 2 มิ.ย. 61 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42348441 Thu, 07 Jun 2018 10:56:53 +0700 5 คำพูดสร้างพลังในตัวเด็ก.. http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=436733 Mon, 04 Jun 2018 11:18:34 +0700 ลงทะเบียน สมัคร Workshop "ทักษะการพัฒนา (Executive Function) ฯ วันที่ 2 มิ.ย. 61 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42348282 Mon, 21 May 2018 17:46:03 +0700 ประการศรายชื่อคุณครู ผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงงานวิชาการ http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42348228 Fri, 11 May 2018 16:53:32 +0700 รับสมัครคุณครูเข้าร่วม Workshop "ครูสอนคิด" ในวัน เสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42348193 Thu, 10 May 2018 10:03:56 +0700 5 วิธีฝึกวินัยให้กับเด็กปฐมวัย http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=436087 Mon, 07 May 2018 18:09:50 +0700 ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วม Workshop "ทักษะการพัฒนา"ฯ http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42347966 Wed, 02 May 2018 15:30:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42347963 Wed, 02 May 2018 11:44:43 +0700 โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42347832 Thu, 26 Apr 2018 11:35:02 +0700 สมัคร Workshop EF และ PLC & Growth Mindset http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42347804 Tue, 24 Apr 2018 19:00:42 +0700 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Leading With Love ในวันที่ 4 และ 26 พ.ค. 2561 http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42347517 Tue, 17 Apr 2018 18:01:49 +0700 10 เคล็ดลับพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=435561 Mon, 16 Apr 2018 21:10:48 +0700 สมัคร Workshop "Leading With Love" http://www.cepthailand.org/index.php?mo=3&art=42346872 Tue, 03 Apr 2018 08:42:15 +0700 โอเน็ตก็วัดผลไม่ได้! ครูพันธุ์ใหม่ใช้ความเข้าใจ ให้เด็กได้ที่ 1 ยกห้อง http://www.cepthailand.org/index.php?mo=14&newsid=435236 Mon, 02 Apr 2018 16:48:06 +0700