หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน) ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน) ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
                                 

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน) ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท        ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)  ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และออกอากาศในรายการ ครูคลับ...คลับของคุณครู


ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิ๊ก!

                

รายละเอียดการประกวด

 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

           - นักเรียนระดับประถมศึกษา

           - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

           - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

           - นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

           - นักเรียนสังกัด กศน.

                                                                                                                                  

2. กติกา

1. เขียนเรียงความความยาวของเนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4 โดย

- เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือ

- พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Cordia New” ขนาด 14

2. เนื้อหาของผลงาน ต้องแสดงให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน” “ครูรักเด็กและเด็กรักครู” และ”ความประทับใจที่มีต่อคุณครู”

3. เขียนชื่อหัวข้อเรียงความ “คุณครูที่รัก” กำกับบนหัวกระดาษ

4. เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ปรึกษา บริเวณด้านหลังกระดาษ

5. เรียงความที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีลายเซ็นของครูที่ในโรงเรียนกำกับ

6. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถเขียนเรียงความเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น

* สำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้ว สามารถเขียนเข้าประกวดครั้งนี้ได้เช่นกัน

* ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ได้คัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากสื่อใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

3. เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก

- เนื้อเรื่องเรียงความสื่อตรงตามหัวข้อ “คุณครูที่รัก”

- ตัวสะกดถูกต้องตามพจนานุกรมไทย

*การตัดสินขอสงวนสิทธิ์สำหรับผลงานที่ทำถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้น และคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

4. การส่งผลงาน

* เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ปรึกษา บริเวณด้านหลังกระดาษ

- ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ที่อยู่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

- ส่งทาง กล่องข้อความ (In Box) Facebook Fanpage ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

https://www.facebook.com/kidsd.org

- ส่งทาง E-mail : cepthailand@hotmail.com


**ส่งผลงานระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทาง Facebook: KidSD.org5. ทุนการศึกษา  แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

          - ระดับประถมศึกษา    แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล  รวม 5 รางวัล

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล รวม 5 รางวัล

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล รวม 5 รางวัล

                                                                                                                                                   

                                รางวัลชนะเลิศ                     ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา     10,000    บาท

                                รางวัลรองชนะเลิศ                ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       5,000    บาท

                                รางวัลชมเชย                       ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       3,000    บาท

 

            - โรงเรียน / คุณครู และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศ จะได้รับกรอบรูปพระบรม สาทิสลักษณ์ 3 มิติ พระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมของชุดที่ระลึก

             - สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งครูและนักเรียนจะได้ ออกอากาศในรายการ ครูคลับ...คลับของคุณครู ออกอากาศทุกวันทางช่องทรูปลูกปัญญา

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 02-2820104 ต่อ 128 ทุกวัน/เวลา ทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.)

Tags : ประกวดเขียนเรียงความ


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view