หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

                                                                                                                                 

        "ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 24 : 

                     หัวใจของ "ครูสอนคิด"

       "ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 23 :

          ทำไมต้องสอนให้คิดในศตวรรษที่ 21

     "ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 22 :

                     เทคนิคสอนให้สนุก

CEP CEP

CEP

      "ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 21 :

         ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก

 

        "ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 20 :

                 องค์ประกอบของครูสอนคิด

        "ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 19 :    

          ความคิดคงทนกว่าการจำหรือไม่อย่างไร

CEP CEP

CEP

"ครูคลับ คลับของคุณครุ" ปี 1 ตอนที่ 18 :

ทำไมครูต้องสอนคิด

"ครูคลับ คลับของคุรครู" ปี 1 ตอนที่ 17 :

สิงสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 16 :

เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ในโรงเรียน Prettygate

CEP

CEP

CEP

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 15 :

การประเมินโดยการตั้งคำถาม

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 14 :

ประเมินอย่างไรจึงจะดี

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 13 : 

ข้อพึงประสงค์สำหรับการประเมิน

                                      


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view