หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 12 :

"คุณครูที่รัก" สุดปลายเหนือ (เชียงดาว)

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 11 :

คำถาม 5 แบบ ที่ควรหลีกเลี่ยง

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 10 :

เทคนิคให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด
"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 9 :

การวางแผนการสอน สัดส่วน 1/3

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 8 :

ทักษะครูสอนคิด กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 7 :

สอนภาษาไทยด้วยเพลง
"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 6 :

เทคนิคสอนภาษาจีนด้วยจินตนาการ

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 5 :

คุณครูที่รัก

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 4

สอนภาษาไทยให้สนุก
                  

                   

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 3 :

ระดับของคำถาม

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 2 :

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจ

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 1 :

ระดับการถาม กับ วิชาวิทยาศาสตร์


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                           



                                             

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view