หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 21 :

สอนเลขด้วยคำถาม

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 20 :

ทำด้วยใจ...ให้ด้วยรัก

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 19 :

บ้านแซว...รักการอ่าน

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 18 :

ตอน เรขาคณิต...คิดสนุก

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 17 :

โรงเรียนคุณธรรม

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 16 :

ตอน ละครวรรณคดี

                                       

 "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 15 :

นิทานสระโอ

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 14 :

หมูหลุม Kids ดี

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 13 :

  คุณครูที่รัก สุดปลายอีสาน (อุบลราชธานี)


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view