หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 9 :

เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 8 :

เรียนวิทย์ให้สนุก

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 7 :

เส้นทแยงมุม

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 6 :

สอนคณิตอย่างไรให้เห็นภาพ

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 5 :

หลักสูตรท้องถิ่นสู่วิชาชีพ

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 4 :

สอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กเข้าใจในเวลาจำกัด

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 3 :

ดึงความสุขนอกห้อง...สู่ห้องเรียน

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 2 :

สอนเด็กเล็กให้คิดเป็น

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 1 :

เทคนิคสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาที่ 3)

                                   

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 24 :

คณิตคิดสนุก

ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 23 :

กระตุกความคิด สู่การเรียนรู้ที่นั่งยืน

ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 ตอนที่ 22 :

เทคนิคสร้างแรงจูงใจให้เด็กประถมอยากเรียน


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view