หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 21 :

วรรณคดีสอนคิด

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 20 :

เทคนิคสอนภาษาอังกฤษให้เด็กชอบ

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 19 :

กลองคุณธรรม

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 18 :

ครูมนุษย์มหัศจรรย์

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 17 :

สอนด้วยคำถามกระตุกคิด

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 16 :

เลขกับชีวิตประจำวัน 

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 15 :

สอนหน้าที่พลเมืองด้วยคำถาม

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 14 :

Thaik Pair Share

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 13 :

การสร้างห้องเรียนให้เด็กมีส่วนร่วม

                                

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 12 :

เลข 4.0 สนุกยกห้อง

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 11 :

สอนวิทย์ให้สนุกและเรียนรู้

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 10 :

วิธีสร้าง Growth Mindset ให้เด็กชอบเรียนเลข


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view