หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 33 :
ครูคือพ่อแม่
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 32 :
เทคนิคกระตุ้นให้อยากเรียน Active Learning
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 31 :
ห้องเรียน Active Learning
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 30 :
สอนด้วยความเมตตา
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 29 :
ทักษะ 4.0

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 28 :

อนุบาล...ฝึกคิด (kids)

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 27 :

กระตุ้นเด็กด้วยคำชม

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 26 :

สอนด้วยภาพ

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 25 :

สนุกวิทย์ 4.0

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 24 :

ชีววิทยาสอนให้เข้าใจ...ไม่ต้องจำ

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 23 :

ฟุดฟิดโฟว์ไฟว์ในชายแดน

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 22 :

สอนเด็กให้รักการเรียนรู้ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view