หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 12 :

เทคนิคในการประเมินตนเอง

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 11 :

องค์ประกอบที่ดีในการประเมินขณะที่สอน

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 10 :

การตั้งเป้าหมายในการเรียนของเด็ก

CEP CEP CEP

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 9 :

วิธีการประเมินเด็กในห้องเรียนมีกี่วิธี

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 8 :

เปลี่ยนการศึกษาด้วยหัวใจ....ให้เด็กประเมินตนเอง

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 7 :

การวัดผล และ วิธีการประเมินนักเรียน

CEP

CEP

CEP

           

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 6 :

ทำอย่างไรให้นักเรียนมี Growth Mindset

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 5 :

ลักษณะ 7 ประการของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 4 :

ทำอย่างไรให้เด็กที่ท้อแท้...กลับมาสู่ได้

CEP CEP CEP
                                        

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 3 :

ครูจะพัฒนาเด็ก ให้เรียนรู้ได้อย่างไร

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 2 :

ความเข้าใจเรื่อง Growth Mindset

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 1 ตอนที่ 1 :

Mindset คืออะไร

[Back] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view