หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

ครูคลับ ตอนที่ 12 : ตอน เทคนิคในการประเมินตนเอง ครูคลับ ตอนที่ 11 : องค์ประกอบที่ดีในการประเมินขณะที่สอน ครูคลับ ตอนที่ 10 : การตั้งเป้าหมายในการเรียนของเด็ก

ครูคลับ ตอนที่ 9 : วิธีการประเมินเด็กในห้องเรียนมีกี่วิธี

ครูคลับ ตอนที่ 8 : เปลี่ยนการศึกษาด้วยหัวใจ....ให้เด็กประเมินตนเอง

ครูคลับ ตอนที่ 7 : การวัดผล และ วิธีการประเมินนักเรียน

           
ครูคลับ ตอนที่ 6 : ทำอย่างไรให้นักเรียนมี Growth Mindset ครูคลับ ตอนที่ 5 : ลักษณะ 7 ประการของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ครูคลับ ตอนที่ 4 : ทำอย่างไรให้เด็กที่ท้อแท้...กลับมาสู่ได้

                                        

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ตอนที่ 3 : ครูจะพัฒนาเด็ก 

ให้เรียนรู้ได้อย่างไร

ครูคลับ ตอนที่ 2 : ความเข้าใจเรื่อง Growth Mindset ครูคลับ ตอนที่ 1 : Mindset คืออะไร


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view