หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

                                                                                                                                 
ครูคลับ ตอนที่ 24 : หัวใจของ "ครูสอนคิด" ครูคลับ ตอนที่ 23 : ทำไมต้องสอนให้คิดในศตวรรษที่ 21 ครูคลับ ตอนที่ 22 : เทคนิคสอนให้สนุก
ครูคลับ ตอนที่ 21 : ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก ครูคลับ ตอนที่ 20 : องค์ประกอบของครูสอนคิด ครูคลับ ตอนที่ 19 : ความคิดคงทนกว่าการจำหรือไม่อย่างไร

ครูคลับ ตอนที่ 18 : ทำไมครูต้องสอนคิด

ครูคลับ ตอนที่ 17 : สิงสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ครูคลับ ตอนที่ 16 : เทคนิคการสร้าง Growth Mindset ในโรงเรียน Prettygate

ครูคลับ ตอนที่ 15 : การประเมินโดยการตั้งคำถาม ครูคลับ ตอนที่ 14 : ประเมินอย่างไรจึงจะดี ครูคลับ ตอนที่ 13 : ตอน ข้อพึงประสงค์สำหรับการประเมิน
                                      


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view