หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

        "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

     ตอน การวางแผนการสอน สัดส่วน 1/3

           "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

  ตอน ทักษะครูสอนคิด กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม

"ครูคลับ...คลับของคุณครู"

ปี 2 ตอน สอนภาษาไทยด้วยเพลง

            "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

        ตอน เทคนิคสอนภาษาจีนด้วยจินตนาการ

              "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

                        ตอน คุณครูที่รัก

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

ตอน สอนภาษาไทยให้สนุก

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2 

ตอน ระดับของคำถาม

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

ตอน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจ

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

ตอน ระดับการถาม กับ วิชาวิทยาศาสตร์

[Back] 1 2 3 4 [Next]
view


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view