หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี2 ตอน บ้านแซวรักการอ่าน

  "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

                       เรขาคณิต...คิดสนุก

  "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

       เทคนิคสร้างแรงจูงใจให้เด็กประถมอยากเรียน

  "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

สอนเลขด้วยคำถาม

 

                      "ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี2

                    ตอน โรงเรียนคุณธรรม

  "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

ตอน ละครวรรณคดี

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

ตอน นิทานสระโอ

 

             "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

                      ตอน นิทานสระโอ

                 "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

                        ตอน หมูหลุม Kids ดี

              "ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 2

   ตอน คุณครูที่รัก สุดปลายอีสาน (อุบลราชธานี)

          "ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

           ตอน คุณครูที่รักสุดปลายเหนือ

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

ตอน คำถาม 5 แบบ ที่ควรหลีกเลี่ยง

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 2

ตอน เทคนิคให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.