หน้าแรกรู้จักเราอบรม/workshopครูคลับTV ข่าว กิจกรรมDownload ห้องพักครูติดต่อเรา

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

สถานที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   คลิ๊กดูแผนที่

หมายเหตุ

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

- ผู้ร่วมประชุมจะได้รับ เอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

- ผู้จัดไม่สามารถสนับสนุนค่าเดินทาง และค่าที่พักให้กับผู้ร่วมประชุมได้ แต่สามารถออกจดหมายรับรองเพื่อนำไปประกอบการเบิกได้ (กรุณาแจ้งความจำนงที่ส่วนท้ายใบสมัคร)

- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาให้สิทธิ์โรงเรียนละ 2 ท่าน (ผู้บริหารหรือแกนนำครู 1 ท่านและครู 1 ท่าน)  ให้สิทธิสำหรับผู้ที่สมัครก่อน

- ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2561 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*โปรดกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

โรงเรียน *
ที่อยู่โรงเรียน *
จังหวัด *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล
ตัวแทนโรงเรียน (ให้สิทธิ์ในการสมัครโรงเรียนละไม่เกิน 2 ท่าน โดยประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน อย่างน้อย 1 ท่าน)
ตัวแทนโรงเรียน (ผู้บริหาร)*
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร*
เพศ  ชาย หญิง*
อายุ *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
อาหาร  ปกติ มังสวิรัติ เจ ฮาลาล*
อาหารที่แพ้หรือไม่สามารถรับประทานได้
.......................................................................
ตัวแทนโรงเรียนท่านที่ 2
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง  ผู้บริหาร ครูผู้สอน*
เพศ  ชาย หญิง*
อายุ *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
ระดับชั้นที่สอน (สำหรับครูผู้สอน)  อนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ประถมวัยศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
อาหาร  ปกติ มังสวิรัติ เจ ฮาลาล*
อาหารที่แพ้หรือไม่สามารถรับประทานได้
.......................................................................
ครูติดตามศูนย์จิตวิทยาการศึกษาจากสื่อใดบ้าง  Facebook ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา Youtube ศูนย์จิตวิทยาการศึกษาCEPchannal Website ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา Website มูลนิธิยุวสถิรคุณ รายการโทรทัศน์ช่องทรูปลูกปัญญา
ครูทราบข่าวการประชุมครั้งนี้ได้อย่างไร  Facebook ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา Website ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา อีเมล
ต้องการจดหมายเชิญหรือไม่  ต้องการ ไม่ต้องการ*
 *
   


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view