หน้าแรกรู้จักเราอบรม/workshopครูคลับTV ข่าว กิจกรรมDownload ห้องพักครูติดต่อเรา
CEP

ที่อยู่ การติดต่อ

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ                                  เลขที่ 214
ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เปิด 8.30-16.30 น.


Email : cepthailand@vyouth.org
          : cepthailand@hotmail.com 
โทร  : 66(0) 2282 0104 
Fax
 : 66(0) 2282 0208                                www.cepthailand.org  


 


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view