หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา
                                                                                                                                                                                                                                    

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 8 : ห้องเรียนอันทรงพลัง

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 7 :
ทำอย่างไรให้เด็กสายศิลป์ Alert วิชาวิทย์
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 6 :
หัวใจการสอนของครู
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 5 :
สอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้จำได้
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 4 :
ยิ่งเจออุปสรรค ยิ่งเรียนรู้
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 3 :
สอนอย่างไรให้ครูและเด็กมีความสุข
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 2 :
สนุกคิดวิชาคณิตฯ
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 48 :
เคมีฝึกคิด
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 47 :
เทคนิคเก็บเด็ก
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 3 ตอนที่ 46 :
การพัฒนาตนเองด้วย Reflection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Next]


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view