หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา
                                                                                                                                                                                                                                    

"ครูคลับ...คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 11 : สอนเลขยกกำลังด้วยแบคทีเรีย

"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 16 :
ครู คือ แสงสว่าง
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 15 :
ครู คือ ผู้ให้
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 14 :
ครู คือ แม่นํ้า
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 13 :
ครู คือ อ้อมกอด
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 12 :
วิธีการควบคุมห้องเรียน
"ครูคลับ คลับของคุณครู" ปี 4 ตอนที่ 11 :
สอนเลขยกกำลังด้วยแบคทีเรีย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next]


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view