หน้าแรกรู้จักเราอบรม/workshopครูคลับTV ข่าว กิจกรรมDownload ห้องพักครูติดต่อเรา
 

5 คำพูดสร้างพลังในตัวเด็ก..

(04/06/2561) | อ่าน 1236 ครั้ง
5 คำพูดสร้างพลังในตัวเด็ก "พ่อ-แม่เชื่อในตัวลูกนะ หรือ พ่อ-แม่ เชื่อว่าลูกทำได้!" ความสนใจและสนับสนุนจากครอบครัว จะเป็นแรงผลักดันให้เขาทำสิ่งนั้นได้ดี สนับสนุนในสิ่งที่เขารักและอยากทำ อ...

 
 

5 วิธีฝึกวินัยให้กับเด็กปฐมวัย

(07/05/2561) | อ่าน 712 ครั้ง
5 วิธีฝึกวินัยให้กับเด็กปฐมวัย 1.สร้างวินัยตั้งแต่ยังเด็ก ในวัยเด็กประมาณ 2 ขวบ พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นจะฝึกให้ลูกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น ใส่เสื้อผ้า แปรงฟัน ขับถ่าย รับประทานอาหาร โดย...

 


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view