หน้าแรกรู้จักเราอบรม/workshopครูคลับTV ข่าว กิจกรรมDownload ห้องพักครูติดต่อเรา
 

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 ...  

(24/04/2560) | อ่าน 36145 ครั้ง
โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน) ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ร่วมกิ...

 
 

เพิ่มทักษะพัฒนาคน เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

(16/06/2560) | อ่าน 18 ครั้ง
เพิ่มทักษะ พัฒนาคน เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ จากยุทธศาสตร์ 6 ด้านของประเทศไทยที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประชาชนอยู่ดีมีสุข อันได้แก ยุทธศาสตร์...

 
    ตัวแปรสำคัญของการศึกษา

"ให้ใจ...เป็นหัวใจของการศึกษา"


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view