หน้าแรก รู้จักเรา อบรม/workshop ครูคลับTV ข่าว กิจกรรม Download ห้องพักครู ติดต่อเรา

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์
                                 

โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์

ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท        ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์  ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และออกอากาศในรายการ ครูคลับ...คลับของคุณครู


ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิ๊ก!

                

รายละเอียดการประกวด

 

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

           - นักเรียนระดับประถมศึกษา

           - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

           - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

           - นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.

           - นักเรียนสังกัด กศน.

                                                                                                                                  

2. กติกา

1. เขียนเรียงความความยาวของเนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4 โดย

- เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือ

- พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Cordia New” ขนาด 14

2. เนื้อหาของผลงาน ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวดโดยเขียนเรียงความที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน ครูรักเด็กและเด็กรักครู   ความประทับใจที่มีต่อคุณครู เป็นต้น

3. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถเขียนเรียงความเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น

* ผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้วมีสิทธิ์ประกวดได้อีก *

4. เขียนชื่อหัวข้อเรียงความ “คุณครูที่รัก” กำกับบนหัวกระดาษ

5. เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครู บริเวณส่วนท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรียงความ

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ได้คัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากสื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

*สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

3. เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก

- เนื้อเรื่องเรียงความสื่อตรงตามหัวข้อ “คุณครูที่รัก”

- ตัวสะกดถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และถูกอักขระตามหลักภาษาไทย

- มีข้อมูลของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนครบถ้วน 


*การตัดสินของสงวนสิทธิ์สำหรับผลงานที่ทำถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้น

และคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด4. การส่งผลงาน

* เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ปรึกษา ในหน้ากระดาษเรียงความ

- ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ที่อยู่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

- ส่งทาง กล่องข้อความ (In Box) Facebook Fanpage ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

https://www.facebook.com/kidsd.org

- ส่งทาง E-mail : cepthailand@hotmail.com

**ส่งผลงานระหว่างวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทาง Facebook: KidSD.org5. ทุนการศึกษา  แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

         - ระดับประถมศึกษา            แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล

         - ระดับมัธยมศึกษาต้น         แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล

         - ระดับมัธยมศึกษาปลาย      แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ / ชมเชย 3 / ปลอบใจ 3  รวม 8 รางวัล

                   รางวัลชนะเลิศ                            ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา     10,000 บาท

                   รางวัลรองชนะเลิศ                        ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       5,000 บาท

                   รางวัลชมเชย                              ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       3,000 บาท

                   รางวัลปลอบใจ                            ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา       1,500 บาท


- สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษา 3,000 จำนวน 3 รางวัล

- สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล  จะได้รับกรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์พระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา พร้อมกับได้ออกอากาศในรายการ  “ครูคลับ...คลับของคุณครู” ทางช่องทรูปลูกปัญญา


ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 02-2820104 (คุณอ้อม)  ทุกวัน/เวลา ทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.)

Tags : คุณครูที่รัก


ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เลขที่ 214 ถ.นครสวรรค์

แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

10100                                                    

     

Email : cepthailand@vyouth.org

         : cepthailand@hotmail.com

โทร : 66(0) 2282 0104

Fax : 66(0) 2282 0208

www.cepthailand.org                         
   

  

                                                                                                                                        

  Copyright 2005-2016 cepthailand.com All rights reserved.                                  


 
  
view